meldplicht datalekken

Meldplicht Datalekken

Op 1 januari is de Meldplicht Datalekken ingegaan, als onderdeel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat is relevant voor alle organisaties en bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Als je organisatie te maken heeft met een ernstig datalek, moet je daarvan melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens – Melding Datalek. In sommige gevallen is het ook verplicht…